تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی»

برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
[[File:Nano-photonics and Optoelectronics Research Laboratory.jpg|thumb|آزمایشگاه نانوفوتونيک و اپتوالکترونيک]]
[[File:کارگاه برق عمومی دانشگاه شهید رجایی.jpg|thumb|کارگاه برق عمومی]]
این دانشکده در مقطع کارشناسی رشته‌هایگرایش‌های مهندسیالکترونیک، برققدرت، الکترونیکمخابرات و برق قدرتکنترل را ارائه می‌کند. همچنین گرایش‌هایاین الکترونیک، مخابرات، [[قدرت و کنترل]]گرایش‌ها تا مقطع دکترا ارائه می‌شوند.
 
برای اولین بار در سطح این دانشگاه، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید رجایی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی برق تأسیس شد.
۲۷۹

ویرایش