تفاوت میان نسخه‌های «استیضاح»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
 
== سازوکار استیضاح ==
طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم [[عزل]] مقام مورد استیضاح نمی‌باشد بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در [[رأی‌گیری]] پس از توضیحات وی، به او [[رأی عدم اعتماد]] داده نشودشود آن مقام برکنار می‌شود.<ref name="farsnews.com">{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - استيضاح چيست؟|نشانی=https://www.farsnews.com/news/8805201102%20%20%20%20/-استيضاح-چيست|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2009-09-24|بازبینی=2019-12-21}}</ref>
 
== گذشته و امروز ==
کاربر ناشناس