تفاوت میان نسخه‌های «تحلیل عاملی تاییدی»

نامزد کردن مقاله برای حذف زمان‌دار طبق وپ:حز. (توینکل)
(صفحه‌ای تازه حاوی «مهم ترین هدف '''تحلیل عاملی تاییدی''' تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شد...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری مطالب زیاد ویکی‌سازی‌نشده عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
(نامزد کردن مقاله برای حذف زمان‌دار طبق وپ:حز. (توینکل))
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= فاقد منبغ
|timestamp = 20200712044816
}}
مهم ترین هدف '''تحلیل عاملی تاییدی''' تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. به عبارتی '''تحلیل عاملی''' تاییدی درصدد تعیین این مساله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغییرهایی که روی این عامل ها اندازه گیری شده اند با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می رفت انطباق دارد. به عبارتی، این نوع '''تحلیل عاملی''' به آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق می پردازد. در این روش ابتدا متغییرها و شاخص های مربوطه بر اساس تئوری اولیه انتخاب می شوند و سپس از'''تحلیل عاملی''' استفاده می شود تا ببینیم که آیا این متغییرها و شاخص ها آن طوری که پیش بینی می شد روی عامل های پیش بینی شده بار(لود) شده اند یا این که ترکیب آنها عوض شده و روی عامل های دیگری بار شده اند؟