تفاوت میان نسخه‌های «سازواری اشکال هندسی و رنگ‌ها»

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
{{بهبود منبع}}
 
شکل و رنگ در معنی‌دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را اثبات و تأیید می‌نمایند. سه شکل اصلی _مربع، مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند.<ref>صدر_ ابولقاسم_ «معماری، رنگ و انسان»_انشارات اندیشه۱۳۸۴اندیشه ۱۳۸۴</ref>
== سازواری اشکال هندسی و رنگ‌ها ==
شکل و رنگ در معنی‌دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را اثبات و تأیید می‌نمایند. سه شکل اصلی _مربع، مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند.<ref>صدر_ ابولقاسم_ «معماری، رنگ و انسان»_انشارات اندیشه۱۳۸۴</ref>
 
== مربع ==