تفاوت میان نسخه‌های «فریدونجی مرزبان»

جز
جز
 
در حالی که به عنوان یک صحاف کتاب مشغول به کار بود، با «جی جی بهای چاپگر» ملاقات کرد. شاید این تعامل او با جی جی بهای الهامگر او در گشودن چاپخانه ای هندی شد.<ref>paraphrase of a quotation in Priolkar, ''The Printing Press in India'', p. 73</ref>
 
بین سالهای ۱۸۱۴ و ۱۸۲۲ چندین اثر به چاپ رساند.. در سال ۱۸۱۵ ترجمه فارسی گجراتی از کتاب فارسی ''[[دبستان مذاهب]]'' را چاپ کرد،<ref name="Buckland_278">CE Buckland, ''Dictionary of Indian Biography'', (New Delhi: Cosmo Publications, 1999), p. 278</ref> که خود او نیز تهیه کرده بود. قیمت هر نسخه از این اثر ۱۵ روپیه بود.<ref name="Priolkar_78">AK Priolkar, ''The Printing Press in India: Its Beginnings and Early Development'', (Mumbai: Marathi Samsodhana Mandala, 1958), p. 78</ref> در سال ۱۸۱۷ او ترجمه گجراتی از [[خرده اوستا]] را منتشر کرد.
 
فریدونجی بعدها ترجمه‌های ''[[شاهنامه]]'' در سال ۱۸۳۳، ''[[گلستان سعدی|گلستان]]'' در ۱۸۳۸ و ''[[بوستان سعدی|بستان]]'' را به چاپ رساند. او حتی در سال ۱۸۳۳ یک فرهنگ لغت فارسی نیز منتشر کرد.<ref name="Buckland_278">CE Buckland, ''Dictionary of Indian Biography'', (New Delhi: Cosmo Publications, 1999), p. 278</ref> فریدونجی مرزبان در ۲۳ مارس ۱۸۴۷ درگذشت.