تفاوت میان نسخه‌های «مغز انسان»

خنثی‌سازی ویرایش 29542007 از Mohammad javad azimi (بحث): پایان جمله است!، و در لحن دانشنامه‌ای رعایت می‌شود ولی نه سختگیری. در درازمدت اینگونه موارد توسط ویراستاران و دیگر کاربران تصحیح می‌شود، نه برعکس!!. وبلاگ شخصی که نیست.
برچسب: خرابکاری محتمل
(خنثی‌سازی ویرایش 29542007 از Mohammad javad azimi (بحث): پایان جمله است!، و در لحن دانشنامه‌ای رعایت می‌شود ولی نه سختگیری. در درازمدت اینگونه موارد توسط ویراستاران و دیگر کاربران تصحیح می‌شود، نه برعکس!!. وبلاگ شخصی که نیست.)
برچسب: خنثی‌سازی
 
سه پرده با نام [[مننژ]]، مغز و نیز [[نخاع]] را محافظت می‌کنند. پردهٔ داخلی چسبیده به مغز و نخاع که کار تغذیهٔ بافت عصبی را انجام می‌دهد، پردهٔ میانی یا عنکبوتیه که به پردهٔ خارجی چسبیده و از پردهٔ داخلی کمی فاصله دارد و در پایان پردهٔ خارجی که از بافت پیوندی تشکیل شده و به استخوان‌ها چسبیده‌است. در فاصله بین عنکبوتیه و پردهٔ داخلی مایعی شفاف حاصل از از ترشحات رگ‌های خونی بنام [[مایع مغزی-نخاعی]] یا ''لیکور'' قرار دارد و کار آن محافظت از بافت عصبی است.
مغز انسان مانند تمامی جانداران از [[یاخته‌های عصبی]] یا ''نورون'' و [[یاخته گلیال]] یا ''نوروگلیا'' و نیز رگ‌های خونی بسیاری تشکیل شدهشده‌است. سلول‌های گلیال انواع گوناگونی داشته و انجام تعدادی از عملکردهای مهم ازجمله پشتیبانی ساختاری، پشتیبانی [[متابولیسم|متابولیک]] یا سوخت‌وساز یاخته، عایق و همچنین هدایت را به عهده دارند. نورون‌ها، اما، معمولاً مهم‌ترین یاخته‌های در مغز انگاشته می‌شوند.
تعداد نورون‌ها، با توجه به آرایه‌های [[توموگرافی]]، روشی به مراتب دقیق‌تر از روش میکروسکوپی پیشین، حدود دویست میلیارد نورون در مغز انسان همراه یکصدوبیست‌وپنج تریلیون [[سیناپس (زیست‌شناسی)|سیناپس]] در کورتکس یا قشر مغزی را نشان داده‌است.<ref>{{cite journal |author=Micheva, K. D. , Busse, B. , Weiler, N. C. , O'Rourke, N. , Smith, S. J |title=Single-Synapse Analysis of a Diverse Synapse Population: Proteomic Imaging Methods and Markers |journal=[[Neuron]] |volume=68 |pages=639-653 |year=2010 |issue=4 |doi=10.1016/j.neuron.2010.09.024}}</ref>
ویژگی یگانه یاختهٔ عصبی در ایجاد و انتقال پیام به دورترین نقاط بدن است.<ref name="Kandel 2000">{{یادکرد کتاب | last1=Kandel| first1=Eric R.| last2=Schwartz| first2=James H. (James Harris)| last3=Jessell| first3=Thomas M.| title=Principles of neural science | date=2000| publisher=McGraw-Hill| location=New York| isbn=978-0-8385-7701-1 | oclc=42073108}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگیKandel= |نامEric = |کتاب= Principles of neural science | ناشر=McGraw-Hill |سال=2000}}</ref>