تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* تش اولاد پایین (ساکن در مالمیر از اولاد علی خان و مهرعلی سلطان)
 
=== علیم»ردان‌خانیعلیمردان‌خانی ===
* تش اولاد
* تش علیرضا وند
کاربر ناشناس