الگو:شهرستان خداآفرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|list1=[[اجاق‌کندی (دیزمار شرقی)|اجاق‌کندی]]{{•}}[[احمدآباد (خداآفرین)|احمدآباد]]{{•}}[[اولی (خداآفرین)|اولی]]{{•}}[[تازه‌کند (خداآفرین)|تازه‌کند]]{{•}}[[چای‌کندی (خداآفرین)|چای‌کندی]]{{•}}[[خانقاه (خداآفرین)|خانقاه]]{{•}}[[خوش‌تازه]]{{•}}[[دارانی]]{{•}}[[دیشگدوگی]]{{•}}[[دینه‌ور]]{{•}}[[علی‌بلاغی (خداآفرین)|علی‌بلاغی]]{{•}}[[کلاله اسلامی]]{{•}}[[کوانق]]{{•}}'''[[مردانقم]]'''{{•}}[[مرزآباد (خداآفرین)|مرزآباد]]
|group2=[[دهستان منجوان شرقی|منجوان شرقی]]
|list2=[[اورشان‌آباد]]{{•}}[[اوری]]{{•}}[[بابایلوی جانانلو]]{{•}}[[تاتار سفلی]]{{•}}[[تاتار علیا (منجوانخداآفرین)|تاتار علیا]]{{•}}[[تازه‌کند وینق]]{{•}}'''[[جانانلو]]'''{{•}}[[جعفرآباد (خداآفرین)|جعفرآباد]]{{•}}[[حیدرکانلو]]{{•}}[[دارآغزی]]{{•}}[[داش‌آراسی]]{{•}}[[داش‌باشی]]{{•}}[[دره‌جیک]]{{•}}[[دریلو]]{{•}}[[ساری‌جالو]]{{•}}[[سرخه‌کمران]]{{•}}[[شاه‌حیدر]]{{•}}[[شجایلو]]{{•}}[[طوعلی سفلی]]{{•}}[[طوعلی علیا]]{{•}}[[عمارت (خداآفرین)|عمارت]]{{•}}[[قاقالو]]{{•}}[[قره‌گونی (خداآفرین)|قره‌گونی]]{{•}}[[کریشان]]{{•}}[[کشیش‌قشلاقی]]{{•}}[[کورزه]]{{•}}[[گندم‌نان]]{{•}}[[مزرعه پریدان]]{{•}}[[مفروضلو]]{{•}}[[همنشین]]{{•}}[[هوج سفلی]]{{•}}[[وینق]]
|group3=[[دهستان منجوان غربی|منجوان غربی]]
|list3=[[آقامیرلو (خداآفرین)|آقامیرلو]]{{•}}[[آلاجوجه]]{{•}}[[ابراهیم‌بیگلو]]{{•}}[[ابراهیم سمیع]]{{•}}[[الهرد (خداآفرین)|الهرد]]{{•}}[[اوزان]]{{•}}[[اینه‌لو]]{{•}}[[بویدوز]]{{•}}[[پسیان (خداآفرین)|پسیان]]{{•}}[[تیموربیگلو]]{{•}}[[چوبه‌درق]]{{•}}[[حسن‌بیگلو]]{{•}}[[دولاب کرانلو]]{{•}}[[رزین (خداآفرین)|رزین]]{{•}}[[رشدین]]{{•}}[[ستن]]{{•}}[[شیخ‌حسینلو]]{{•}}[[عباس‌آباد (خداآفرین)|عباس‌آباد]]{{•}}[[قره‌تیکانلو]]{{•}}[[قره‌قوچ]]{{•}}[[قره‌قوچ مین‌باشی]]{{•}}[[قشلاق عشقعلی]]{{•}}[[قشلاق کرانلو]]{{•}}[[کلاله سفلی]]{{•}}[[کلاله علیا]]{{•}}[[کنزه‌رود]]{{•}}[[لمه ارامنه]]{{•}}[[لمه اسلام]]{{•}}[[مرادلو (خداآفرین)|مرادلو]]{{•}}[[مسجدلو]]{{•}}[[مشدحسنلو]]{{•}}[[موسی‌کندی]]{{•}}[[وایقان مقدس]]{{•}}[[یوسفلو (خداآفرین)|یوسفلو]]