تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد نهادگرایی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
{{نوار جانبی علم اقتصاد}}
 
'''اقتصاد نهادگرایی''' ({{lang-en|Institutionalیا economics}})'''انستیتوسیونالیسم''' شاخه‌ای از اقتصاد است که نقش [[نهاد اجتماعی|نهادها]] و روند تکامل فرهنگی-اجتماعی جوامع را در شکل‌گیری [[اقتصاد رفتاری|رفتار اقتصادی]]، مورد تأکید قرار می‌دهد. [[تورستن وبلن|تورستاین وبلن]] (Thorstein Veblen) با انتقاد از تئوری‌های اقتصادی ایستا که بیشتر مرسوم بودند، بنیان‌های اولیه‌ی دیدگاه نهادگرایی را بنا نهاد. از نگاه وبلن، نهادها نحوه‌ی استفاده از [[فناوری|تکنولوژی]] را تعیین می‌کنند. از این رو، بین نهادهای «سودمند» (Instrumental) و نهادهای «تشریفاتی» (Ceremonial) تفاوت قائل شد. این تفاوت به «[[دیکوتومی]] وبلن» مشهور شد و تمرکز اصلی اقتصاد نهادگرایی واقع گردید. اقتصاد نهادگرایی بر مطالعه‌ی وسیع‌تر نهادها تاکید دارد و [[بازار (اقتصاد)|بازارها]] را نتیجه‌ی روابط درونی پیچیده، میان نهادهای گوناگون می‌داند؛ برای مثال، افراد، بنگاه‌ها، دولت‌ها، و هنجارهای اجتماعی نهاد به حساب می‌آیند. این نگاه اقتصاد نهادگرایی همچنان به عنوان یک رویکرد [[اقتصاد دگراندیشانه|دگراندیشانه]]، پیشتاز باقی مانده است.<ref name="Samuels2008">Warren J. Samuels ([1987] 2008). "institutional economics," ''The New Palgrave: A Dictionary of Economics''. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_I000125&edition=current&q=institutional%20economics&topicid=&result_number=2 چکیده.]
</ref>
 
۱۰۴

ویرایش