تفاوت میان نسخه‌های «تورستاین وبلن»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{infobox economist | school_tradition = اقتصاد نهادگرایی | color = black | image = Veblen3a.jpg | caption= | name= تو...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{infobox economist | school_tradition = اقتصاد نهادگرایی | color = black | image = Veblen3a.jpg | caption= | name= تو...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۰۴

ویرایش