قول (مجموعه تلویزیونی): تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «قول یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۲۰۱۷ ترکیه است.» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «قول یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۲۰۱۷ ترکیه است.» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ایجاد مقالهٔ کوتاه
(بدون تفاوت)