تفاوت میان نسخه‌های «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده»

جز
حذف فاصله‌های اضافی، ویرایش ادبی متن.
(خنثی‌سازی ویرایش 29589220 از 5.75.115.182 (بحث))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه خنثی‌سازی ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز (حذف فاصله‌های اضافی، ویرایش ادبی متن.)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{منبع}}{{گسترش}}'''اطّلاعات طبقه‌بندی شده''' اطلاعات حساسی است که، بر پایه [[قانون]] یا مقرّرات داخلی بنگاه‌های مالک آن، دسترسی به آن برای گروه خاصی منع شده‌است.<ref>{{Cite journal|date=1997-04|title=DoD Guide to Marking Classified Documents|url=https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA340216|language=en}}</ref>
 
گاه اصطلاح «اسناد طبقه‌بندی شدهطبقه‌بندی‌شده» یا «اطلاعات محرمانه» نیز در این مورد بکاربه کار می‌رود.
 
تفریبا همه [[دولت]]‌ها ضوابطی برای طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات دارند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز برای حفاظت از اطلاعات مالی و فنی خود نوعی نظام طبقه‌بندی دارند.
 
در نظام دولتی ایران معمولاً اطلاعات طبقه‌بندی شدهطبقه‌بندی‌شده چهار دسته است:
* محرمانه
* خیلی محرمانه
* سری
* به کلیکاملا سری
 
طبق ماده (۱) آئین‌نامه طرز نگاهدارینگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی شماره ۱۴–۱۷۰/م - ۲/۱۰/۱۳۵۴ وزارت دادگستری، «اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آن‌ها بشود به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:
طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذری برساند.
طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می‌گیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان به «کلی سری» و اسناد طبقه دوم با «عنوان سری» و اسناد طبقه سوم با عنوان «خیلی محرمانه» و اسناد طبقه چهارم با عنوان «محرمانه» مشخص می‌شود).»
 
اگرچه "اطلاعات طبقه بندی شدهطبقه‌بندی‌شده" به طبقه بندیطبقه‌بندی رسمی و علامتگذاری اصولی بر حسب حساسیت اشاره دارد ،دارد، ولی یک حسحسی شبیه به سانسور هم ایجاد میکندمی‌کند. اغلب بین طبقه بندیطبقه‌بندی امنیتی رسمی و علائم حریم خصوصی مانند "تجاری با اطمینان" تمایز قائل می شودمی‌شوند. طبقه بندی هاطبقه‌بندی‌ها را می توانمی‌توان با کلمات کلیدی دیگری استفاده کرد که دستورالعمل هایدستورالعمل‌های دقیق تری در مورد نحوه استفاده یا محافظت از داده هاداده‌ها ارائه می دهدمی‌دهد.
 
برخی از شرکت هاشرکت‌ها و سازمان هایسازمان‌های غیر دولتی نیز یک سطح اطلاعاتی را به اطلاعات خصوصی خود اختصاص می دهند ، یا به دلیل محافظت از اسرار تجاری ،تجاری، یا به دلیل قوانین و مقررات مربوط به امور مختلف از جمله حریم شخصی ،شخصی، رسیدگی به پرونده هایپرونده‌های قانونی و زمان انتشار اطلاعات مالیمالی، یک سطح اطلاعاتی را به اطلاعات خصوصی خود اختصاص می‌دهند.
 
با گذشت زمان ، بسیاری از اطلاعات طبقهطبقه‌بندی‌شده بندی شده می توانندمی‌توانند کمی حساسحساس‌تر تر شوند ،شده یا حساسیت کمتری داشته باشندباشند، ، وهمچنین ممکن است رمزگشایی و عمومی شوند. از اواخر قرن بیستم ، در بعضی از کشورها قانون آزادی اطلاعات وجود داشته است ،که به موجب آن ، در نظر گرفته می شودمی‌شود که مردم دارای حق انتشار همه ی اطلاعاتی هستند که در صورت انتشار آن هاآن‌ها ، آسیبی وارد نمیشودنمی‌شود. گاهي اوقات اسناد با اطلاعاتياطلاعاتی كه هنوز هم محرمانه تلقيتلقی مي شوند ،می‌شوند، منتشر مي شوند می‌شوند.
 
=== طبقه بندیطبقه‌بندی دولت ===
هدف از طبقه بندیطبقه‌بندی، محافظت از اطلاعات است. طبقهطبقه‌بندی‌های بندیبالاتر، هایتحت بالاترعنوان طبقه‌بندی رسمی، برای محافظت از اطلاعاتی است که ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد محافظتو می کند. طبقه بندی رسمی ای است که آنچه را کهبه یکاصطلاح "اسرار دولت" نامنامیده داردمی‌شود راو تشکیل می دهد وواجد سطوح مختلف حفاظت راحفاظت، براساس خسارت مورد انتظاریخسارتی‌ست که ممکن است اطلاعاتانتشار درآن دستان اشتباهاطلاعات ایجاد کند ، دارد.
 
با این حال ، اطلاعات طبقه بندی شدهطبقه‌بندی‌شده اغلب توسط مسئولان برایدر جهت اهداف سیاسی به خبرنگاران گفته میشوندمی‌شوند. چندین رئیس جمهور ایالات متحده ،آمریکا اطلاعات حساس را به دست آورده اندآورده‌اند تا نقطه نظراتشان را به اطلاع مردم برسانند. {{موضوع-خرد}}
 
[[رده:اطلاعات طبقه‌بندی‌شده]]