تفاوت میان نسخه‌های «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (حذف فاصله‌های اضافی، ویرایش ادبی متن.)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز
اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می‌گیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان به «کلی سری» و اسناد طبقه دوم با «عنوان سری» و اسناد طبقه سوم با عنوان «خیلی محرمانه» و اسناد طبقه چهارم با عنوان «محرمانه» مشخص می‌شود).»
 
اگرچه "اطلاعات طبقه‌بندی‌شده" به طبقه‌بندی رسمی و علامتگذاری اصولی بر حسب حساسیت اشاره دارد، ولی حسی شبیه به سانسور هم ایجاد می‌کند. اغلب بین طبقه‌بندی امنیتی رسمی و علائم حریم خصوصی مانند "تجاری با اطمینان" تمایز قائل می‌شوند. طبقه‌بندی‌ها را می‌توان با کلمات کلیدی دیگری استفاده کرد که دستورالعمل‌های دقیق تریدقیق‌تری در مورد نحوه استفاده یا محافظت از داده‌ها ارائه می‌دهد.
 
برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی نیز به دلیل محافظت از اسرار تجاری، یا قوانین و مقررات مربوط به امور مختلف از جمله حریم شخصی، رسیدگی به پرونده‌های قانونی و زمان انتشار اطلاعات مالی، یک سطح اطلاعاتی را به اطلاعات خصوصی خود اختصاص می‌دهند.