تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
 
=== مهرعلیخانی ===
* تش قریشوند خان زاده هاتشمالها
* تش فرضعلی وند
* تش ملا مرادی
کاربر ناشناس