تفاوت میان نسخه‌های «جانماز»

۱۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ۵ ماه پیش
محتوای به کار رفته در سایت سجاده فرش مورد استفاده قرار گرفت.
(این متن به یک سایت فروشگاهی ارجاع داده بود و پشتوانه علمی نداشت.)
(محتوای به کار رفته در سایت سجاده فرش مورد استفاده قرار گرفت.)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری دارای ادبیات عامیانه
 
 
== تولید سجاده فرش ماشینی ==
تولید سجاده فرش درهیچگاه ایرانبه درصورت ابتدادستی بهانجام صورتنگرفته دستبافاست. صورتزیرا می‌پذیرفت،مساحت امابالای بامساجد گسترشنیازمند ومقدار توسعهفرش ماشینزیادی آلاتاست. قالیدر بافیصورتی وکه [[فرش ماشینی]]،ها تولیددستباف جانمازیباشند بههزینه صورتتمام ماشینیشده آغازبرای ومساجد زیاد می شود در حالحالی حاضرکه بسیاریبه ازاین مساجد،مورد نمازخانه‌هانیازی ونیست. حسینیه‌هابا توسطرونق تولیداتگرفتن صنعت فرش، کم کم محصولی به نام سجاده فرش معرفی شد. سجاده ایفرش ماشینیها مفروشنیز گشته‌استمثل فرش ها توسط دستگاه های بافندگی بافته می شدند. سجاده فرش های ماشینی در کیفیت های مختلف ۴۴۰ و ۵۰۰ و ۷۰۰ شانه با تراکم های گوناگون تولید می شوند. سجاده فرش های ماشینی عمولا دارای طول ۰٫۶۳ متر یا ۶۳ سانتی‌متر برای هر شخص بوده و عرض حالت معمول آن ۱۲۵ سانتی‌متر است .
 
== نگارخانه ==
کاربر ناشناس