پرنده سفید در یک کولاک: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
{{گرگ آراکی}}
 
[[رده:فیلم‌ها به زبان انگلیسی]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از رمان‌های آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های آمریکایی مرتبط با دگرباشی جنسی]]
[[رده:فیلم‌های آمریکایی مرتبط با سن بلوغ]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از رمان‌های آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌ها به زبان انگلیسی]]
[[رده:فیلم‌های با روایت غیرخطی]]
[[رده:فیلم‌های مهیجدرام دهه ۲۰۱۰۲۰۱۴ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های درام فرانسوی]]
[[رده:فیلم‌های درام مهیج فرانسویدهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام هیجانی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های درباره افراد مفقودالاثر]]
[[رده:فیلم‌های درباره تمایلات جنسی]]
[[رده:فیلم‌های درباره خانواده‌های ازهم‌گسیخته]]
[[رده:فیلم‌های مهیج دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های مهیج فرانسوی]]
[[رده:فیلم‌های فرانسوی]]
[[رده:فیلم‌های فرانسوی مرتبط با دگرباشی جنسی]]
[[رده:فیلم‌های معمایی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های معمایی فرانسه]]
[[رده:فیلم‌های مهیج آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های مهیج دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های مهیج فرانسوی]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در ۱۹۸۸ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در ۱۹۹۱ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های مهیج آمریکایی]]
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش