تفاوت میان نسخه‌های «گره شیطان (فیلم)»

جز
{{فیلم-خرد}}
 
[[رده:فیلم‌هایفیلم‌ها اقتباسبه شدهزبان از کتابانگلیسی]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۳ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های آتوم آگویان]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های بهاقتباس زبانشده انگلیسیاز کتاب]]
[[رده:فیلم‌های ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس‌شده از رویدادهای واقعی]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس‌شده از کتاب‌های غیر داستانی]]
[[رده:فیلم‌های ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:فیلم‌های جنایی-درام آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های جنایی-درام دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های جنایی-هیجانی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های جنایی واقعی]]
[[رده:فیلم‌های جنایی مهیج دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های جنایی واقعی]]
[[رده:فیلم‌های دادگاهی]]
[[رده:فیلم‌های درام ۲۰۱۳ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام اقتباس‌شده از رویدادهای واقعی]]
[[رده:فیلم‌های درام زندگی‌نامه‌ای آمریکایی]]
۴٬۲۹۳٬۴۱۳

ویرایش