تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

۲٬۰۳۸ بایت حذف‌شده ،  ۸ ماه پیش
خنثی‌سازی ویرایش 29705816 از LourBakhtiary47 (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 29705808 از LourBakhtiary47 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(خنثی‌سازی ویرایش 29705816 از LourBakhtiary47 (بحث))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
بعدازبه قدرت رسیدن محمدخان عالی محمودی معروف به محمدخان قمه طلاباب دینارانی به عنوان یک باب دربختیاری مستقل گردیدکه اوج اتحادوقدرت آن ها دراین دوره می باشد بعدازکشته شدن محمدخان قمه طلاقدرت به عموی او علی خان رسید وباعث دوشاخه شدن اولادشد که فرزندان ملامحمدقمه طلا تحت عنوان اولاددرنورآباد و اولادعلی خان درمرکزمالمیرساکن شدند که بعد از علی خان قدرت به اسدالله خان و بعد به خان بابا و در دهه ۱۳۰۰به بعد قدرت به محمدجوادخان درگاهی رسید که تا سال ۱۳۴۶ حاکم قشلاقات بختیاری نیزبود
باب دینارانی یک دوره بعنوان انتظامان منطقهٔ گرمسیرات بختیاری (استان خوزستان) بوده.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Arash Khazen |نشانی=http://books.google.com/books?id=HMHcfc-WMB4C&pg=PA50&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=haft%20lang&f=false |عنوان=Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran p.22 | ناشر =[[دانشگاه واشینگتن|University of Washington]] |تاریخ =۲۰۰۹ |تاریخ بازبینی=۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://books.google.com/books?id=iMdtAAAAMAAJ&q=haftlang+bakhtiarvand&dq=haftlang+bakhtiarvand&hl=en&sa=X&ei=Kb4tVIn1GfOS7AaUvYDoDQ&ved=0CCEQ6AEwAQ |عنوان=Iran Almanac and the Book of Facts | ناشر =Echo of Iran |تاریخ =1970 |تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.iranicaonline.org/uploads/files/Bakhtiari/v3f5a081_t1_300.jpg |عنوان=نمودار اجتماعی طوایف بختیاری| ناشر =[[دانشنامه ایرانیکا]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/49583/Bakhtyari |عنوان=Bakhtyārī | ناشر =[[دانشنامه بریتانیکا]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=3-25-2014}}</ref><ref name=iranicaonline>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/baktiari-tribe |عنوان =BAḴTĪĀRĪ TRIBE | ناشر =Encyclopaedia Iranica |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۸ ژانویه ۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Carl Skutsch |نشانی= http://books.google.com/books?id=yXYKAgAAQBAJ&pg=PA177&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=haft%20lang&f=false|عنوان=Encyclopedia of the World's Minorities page.176 | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
[[استان خوزستان]]: در شهرستان‌های [[شهرستان ایذه|ایذه]] و [[شهرستان مسجدسلیمان|مسجدسلیمان]] سكونت يافته اند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=Arash Khazen|نشانی=http://books.google.com/books?id=HMHcfc-WMB4C&pg=PA50&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=haft%20lang&f=false|عنوان=Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran p.22|ناشر=[[دانشگاه واشینگتن|University of Washington]]|تاریخ=۲۰۰۹|تاریخ بازبینی=۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|نشانی=http://books.google.com/books?id=iMdtAAAAMAAJ&q=haftlang+bakhtiarvand&dq=haftlang+bakhtiarvand&hl=en&sa=X&ei=Kb4tVIn1GfOS7AaUvYDoDQ&ved=0CCEQ6AEwAQ|عنوان=Iran Almanac and the Book of Facts|ناشر=Echo of Iran|تاریخ=1970|تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|نشانی=http://www.iranicaonline.org/uploads/files/Bakhtiari/v3f5a081_t1_300.jpg|عنوان=نمودار اجتماعی طوایف بختیاری|ناشر=[[دانشنامه ایرانیکا]]|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|نشانی=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/49583/Bakhtyari|عنوان=Bakhtyārī|ناشر=[[دانشنامه بریتانیکا]]|تاریخ=|تاریخ بازبینی=3-25-2014}}</ref><ref name="iranicaonline">{{یادکرد وب|نویسنده=|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/baktiari-tribe|عنوان=BAḴTĪĀRĪ TRIBE|ناشر=Encyclopaedia Iranica|تاریخ=|تاریخ بازدید=۸ ژانویه ۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=Carl Skutsch|نشانی=http://books.google.com/books?id=yXYKAgAAQBAJ&pg=PA177&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=haft%20lang&f=false|عنوان=Encyclopedia of the World's Minorities page.176|ناشر=|تاریخ=|تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== طایفه عالی محمودی ساکن مسجدسلیمان ==