تفاوت میان نسخه‌های «مرگ‌خوار»

ویزلی اضافه را حذف کردم !
(من تصحیح کردم : بلاتریکس به دلیل کشتن فرد ویزلی توسط مادر ویزلی ها کشته شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(ویزلی اضافه را حذف کردم !)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
=== کشته شدن ===
اودر کتاب ۷ به خاطر کشتن [[فرد ویزلی]] توسط [[مالی ویزلی| ویزلی مادر ویزلی ها]] کشته می‌شود.
 
=== بلاتریکس در فیلم‌های هری پاتر ===
کاربر ناشناس