تابع زتای ریمان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
در پایین بیشترین استفاده از مقادیر تابع زتاریمان که عمومیت دارند نشان داده می‌شود.
<center>
:<math>\zeta(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots = \infty</math>; [[تابع هارمونیک]]:<math>\zeta(3/2) \approx 2.612</math>
:<math>\zeta(3/2) \approx 2.612</math>
 
:<math>\zeta(2) = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645</math>; [[بسل]].
۱۵۷

ویرایش