تفاوت میان نسخه‌های «نامه اول به تیموتاوس»

بدون منبع
(بدون منبع)
{{عهد جدید}}
تیموتائوس، ایمانداری جوان بود از مردمان [[آسیای صغیر]]. مادرش [[یهودی]] بود و پدرش [[یونانی‌ها|یونانی]]. او همکار و دوست پولُس در سفرهای بشارتی او بود. پولُس وی را به نظارت بر کلیساهایی از جمله کلیسای اِفِسُس گماشته بود. چون امکان سرکشی سریع پولُس به این کلیسا وجود نداشت (۳:۱۴ و ۱۵)، این نامه را برای تیموتائوس نوشت تا: او را در خدمتش تشویق کند (۱:۳ و ۱۸)، تعالیم نادرست را اصلاح نماید (۱:۳-۷؛ ۴:۱-۸؛ ۶:۳-۵ و ۲۰-۲۱) و دربارهٔ برخی امور مربوط به ادارهٔ کلیسا همچون عبادت کلیسایی (۲:۱-۱۵) و انتصاب رهبران واجد شرایط (۳:۱-۳؛ ۵:۱۷-۲۵) رهنمودهایی بدهد.
 
یکی از مشکلات عمدهٔ کلیسای اِفِسُس، بدعتی بود که شامل تعالیم گِنوسی و یهودیت خُرافی (۱:۳-۷) و زهد کاذب می‌شد.
 
== تقسیم‌بندی کلّی ==