تفاوت میان نسخه‌های «گدایان تهران»

۲۵۹ بایت اضافه‌شده ،  ۹ ماه پیش
آشنایی بانحوه فیلمسازی محمدعلی فردین و سبک وجهت سازی فرهنگی فیلمهای او
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(آشنایی بانحوه فیلمسازی محمدعلی فردین و سبک وجهت سازی فرهنگی فیلمهای او)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
== خلاصه داستان ==
پیرزن گلفروشی که از کودکی، دخترش را برای تحصیل به شهر دیگری فرستاده است همیشه وانمود کرده که دخترک از خانوادهٔ مرفه و ثروتمندی است و وقتی دختر خبر می‌دهد که با نامزدش که از خانواده‌ای متمول است قصد سفر به تهران را دارد، پیرزن نگران به هر انگیزه‌ای متوسل می‌شود… این فیلم مبنای اقتباس [[:en:Miracles_(1989_film)|فیلم معجزه جکی چان]] است که بیست سال بعد ساخته شده است.
این فیلم درواقع تقابل بین فقر وزندگی مرفه میباشدونقدی بر افرادی که دیگران رانسبت به سطح دارایی ودرآمدشان قضاوت میکنند.فردین باساخت این فیلم گویی ارزش انسانی رابه جامعه گوشزدکردواین رادرقالب تصویرفهماندکه هنربیانگرمشکلات جامعه است ودرخدمت جامعه وپیشبرداهداف بزرگ وصرفا یک اثرهنری تنهابرای این است که ساخته شود بلکه هراثرهنری بایددربرگیرنده مفهومی باشدکه فرهنگ رابه سمت راهنمایی وبازتاب زندگی مردم سوق دهد...............[[محمدعلی فردین]] باردیگر دراین فیلم ثابت میکندکه هنررابایدآینه جامعه قراردادکه ازجامعه برخیزد وبه صورت پالایش شده به خودجامعه بازگردد.............
 
== بازیگران ==
۱۱

ویرایش