تفاوت میان نسخه‌های «هندی‌ها در افغانستان»

افغان پالیسی صفحهٔ هندی‌ها در افغانستان را به هندو و سکهای افغانستانی منتقل کرد: هرمسلمان عرب نیست. فرق بین هندوهای افغانستان و هند شود
(افغان پالیسی صفحهٔ هندی‌ها در افغانستان را به هندو و سکهای افغانستانی منتقل کرد: هرمسلمان عرب نیست. فرق بین هندوهای افغانستان و هند شود)
برچسب: تغییر مسیر جدید
(بدون تفاوت)