تفاوت میان نسخه‌های «هندو و سکهای افغان»

== مشکلات اجتماعی هندو وسیک با مسلمانان غیر روشنفکردر افغانستان ==
مردم افغانستان سیک را لالا ویا ماما خطاب می کنند. این بدو دلیل دلیل است یکی که بابه نانک به ادای حج رفت دوم از زمان رنجیت سنگه که کاکه سیکها بود و فتوحات بنام سیکها نمود الی بندر اتک و کشمیر پیش روی نمود از آن ببعد سیکها لالا و سردار نام نهاده اشد.
همانطوریکه افغانها مسلمان هستند ولی عرب نیستند . هندو ها های افغانی بوده نیز هندوهستند وهم هندوستانی نیستند.طی سالهای متمادی در میان هندوها افغانی نابغه نبوده است که مشکلات ازدواج هندو سیک را با مسلمانان افغانی در میان گذاشته حل نماید. بدبختانه در طی سالها پس از اسلام هندو با مسلمان افغانی و مسلمان با هندو افغانی ازدواج نکرده است که این عمل یکی از اشتباهات بزرگ هندو وسیک افغانی است. طی همین سالها هندو وسیکهای افغانی همیشه خویشرا در انزوا و بیگانه قرار داده است در حالیکه افغانستان وطن اصلی شان میباشد. پس از تجاوز اعراب هندو ها خویشرا در انزوا قرار دادند. کنون هندو ها بعد از مرگ، بمشکلات مواجه می باشند. زميني که هندوها و سيک ها براي سوزاندن جسدهاي مرده هاي شان استفاده مي کردند، توسط مردم محل در کابل غصب شده است. این غاصبین بشکل حیوانی با هندوهای بی دفاع رفتار می نمایند . در حالیکه این وحشی ها هیچگونه حق اولیت زندگی کردن را در کابل ندارند. ادراویل سینگ، رییس شورای هندو باوران افغانستان در رابطه به مشکلات در مراسم هندوسوزان گفت یکی از آنها در ولایت سمنگان وفات کرده بود و جسد او را برای مراسم هندوسوزان به منطقه قلاچه کابل بردند. به گفته او، در روز سوم وقتی رفتند که استخوان هایش را جمع کنند، دیدند که مردم "170" خشت بر آن پرتاب کرده بودند.
نوکران پاکستان و سعودی کرسی هندوان را در پارالمان حذف کردند تا هندوهای افغانستان پا به فرار نموده افغانستان از حمایت هند خارج گردد.
نمایندگان هندوها و سیک های افغانستان می گویند با مشکلات فراوانی در این کشور رو به رو هستند و در صورتی که یک کرسی برای آن ها در ولسی جرگه در نظر گرفته می شد، حداقل صدای آن ها به گوش مقام های دولتی و جامعه جهانی می رسید.
 
 
== جستارهای وابسته ==