تفاوت میان نسخه‌های «شیپیو آفریکانوس»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
جز
Mehdi khazaee صفحهٔ اسکیپیوی آفریقایی را به شیپیو آفریکانوس منتقل کرد: در en.wikitionary.org در صفحه scipio تلفظ وی در زبان لاتین را به صورت ʃi.pi.o نشان داده که می شود «شیپیو». ضمناً آفریقایی درست است امّا ارجح آن است که عنوان اصیل و لاتین خودش را به کار ببریم.
جز (Mehdi khazaee صفحهٔ اسکیپیوی آفریقایی را به شیپیو آفریکانوس منتقل کرد: در en.wikitionary.org در صفحه scipio تلفظ وی در زبان لاتین را به صورت ʃi.pi.o نشان داده که می شود «شیپیو». ضمناً آفریقایی درست است امّا ارجح آن است که عنوان اصیل و لاتین خودش را به کار ببریم.)