تفاوت میان نسخه‌های «میوه ممنوعه (مجموعه تلویزیونی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!نتیجه
|-
| rowspan="8" |۱۳٨۶۱۳٨٨
| rowspan="8" |{{وسط‌چین}} دهمینیازدهمین جشن حافظ
|-
| بهترین مجموعه تلویزیونی