تفاوت میان نسخه‌های «امپراتریس وی (دودمان تانگ)»

←‏دومین بار به عنوان امپراتریس: زندگی نامه کامل امپراتریس وی.
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏دومین بار به عنوان امپراتریس: زندگی نامه کامل امپراتریس وی.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
علی رغم وضعیت لی چونگجون به عنوان ولیعهد، لی گوئر و همسرش وو چونگسون اغلب او را مورد تحقیر و آزار و اذیت قرار می دادند، گاهی اوقات از او به عنوان "برده" یاد می کردند. علاوه بر این، لی گوئر در تلاش بود تا امپراتور ژونگ زونگ را متقاعد کند که لی چونگجون نامناسبی است و او را سرنگون کند و به جای آن پرنسس تاج خود را خلق کند. سرانجام لی چونگجون در پاییز ۷۰۷ با عصبانیت فوران کرد و با ژنرال اخلاقی موه لی دووزو و پسر عموی امپراتور ژونگ زونگ با لی کیانلی (李 千里) شاهزاده چنگ افزایش یافت. نیروهای لی چونگجون وو سانسی و وو چنگسون را به قتل رساندند و بعد به امید دستگیری بانو شانگوان وانر و امپراتریس وی به سمت کاخ حرکت کردند. با این حال، پس از کشته شدن داماد لی دووزو به نام یو هولی (野 呼 فرماندار خو) توسط فرمانده محافظ خواجه ها یانگ سیکسو (勗 勗) ، ارتش لی چونگجون فروپاشید، و او به زودی توسط زیردستان خود کشته شد. (لی گوئر به زودی با پسر عموی وو چنگسون به نام وو یانکسیو (متاهل) ازدواج کرد.)
 
در سال ۷۰۸،جدید ۷۰۸ به طور موثر دادگاه امپراتوری بیشتر تحت کنترل تعدادی از زمان قدرتمند واقع شد، که شامل، امپراتریس وی، لی گوئر، دختر دیگر امپراتریس وی پرنسس چانجینگ، بانو شانگوان وانر، و همچنین خواهر امپراتریس وی بانو چنگ، مادر بانو شانگوان وانر بانو ژنگ، به همراه بانوان ارشد در انتظار خانمها چای و هلو، جادوگر دیوو یینگر (第五 英 兒) و بانو ژائو از لانگکسی، همه قدرتمند، ثروتمند و به ویژه فاسد بودند و این زنان آشکارا به خواست خود دفاتر فروش داشتند و علناً رشوه می پذیرفتند، و می توانستند تعدادی از افراد را به عنوان مقام مسئول در حکومت توصیه كنند، كه مستقیماً توسط امپراتور ژونگ زونگ و بدون تأیید دفترخانه مقننه (中書省، ژونگشو، شنگ) و امتحان (門下 省 ، منکسیا، شنگ) به سفارش مستقیم انجام می شد. گفته می شود سیستم خدمات ملکی با کارها و دخالت زنان قدرتمند دربار با فساد غلبه کرده و در حال فروپاشی است. آنها به همراه خواهر امپراتور ژونگ زونگ، [[پرنسس تایپینگ]]، غالباً درگیر در مبارزات تلخ قدرت و حزبی بودند، پدیده ای که امپراتور ژونگ زونگ از آن نگران بود، اما می توانست برای جلوگیری از این واقع کار اندکی انجام دهد. قدرت امپراتریس وی در طول سلطنت ژونگ زونگ به طوری بود که در حدود سال جدید ۷۰۹، هنگامی که امپراتور ژونگ زونگ پیشنهاد داد که پرستار قدیمی خود، بانو وانگ، با صدراعظم بیوه، دو چونگی دووز، ازدواج کند، با دیدن فرصتی برای حتی بیشتر قدرت، با خوشحالی و اشتیاق موافقت کرد، علی رغم وضعیت پایین بانو وانگ بود. در همین حال، امپراتریس وی و پرنسس چانجینگ و آنل نیز در حال ساخت بسیاری از معابد بودایی بودند.
 
در پاییز سال ۷۱۰، گفته شد كه امپراتریس وی با مقامات ماکینکه (馬 秦 客) و یانگ جون (楊 均) مشغول به كار کثیف در امور مالی و دفاتر دولتی و همچنین رابطه محرمانه و زنا بوده است، و ما و یانگ نگران بودند كه اگر این امور معلوم شود آنها كشته می شوند. در همین حال، لی گوئر ابراز امیدواری کرد که اگر امپراتریس وی تنها قدرت حاکمیت را به عنوان امپراتریس فرمانروا در دست بگیر، وی پرنسس ولیعهد خواهد بود. آنها توطئه كردند كه یك کیك را مسموم كنند ، و پس از آنكه امپراتور ژونگ زونگ كیك را خورد، در ۳ ژوئیه ۷۱۰ میلادی درگذشت.امپراتریس وی در ابتدا خبر مرگ شوهرش را اعلام نکرد، اما در عوض شماری از پسر عموی وی که مسئولیت نگهبانان امپراتوری را برعهده داشتند، برای تأمین قدرت، قبل از آنکه او خبر مرگ امپراتور ژونگ زونگ را دو روز پس از مرگش اعلام کرد. با تصویری که [[پرنسس تایپینگ]] و بانو شانگوان تهیه کردند (و بعداً توسط پسر عموی او به نام وی ون مورد بازبینی قرار گرفت)، پسر امپراتور ژونگ زونگ لی چونگمائو شاهزاده ون به عنوان ولیعهد ایجاد شد و لی چونگمائو در ۸ ژوئیه ۷۱۰ تاج و تخت (به عنوان امپراتور شانگ) را به دست گرفت. امپراتریس وی قدرت را به عنوان امپراتریس دواگر حفظ کرد و به عنوان نایب السلطنه توانست تا زمان بلوغ امپراتور نوجوان تنها قدرت واقعی و حاکمیت را بدست آورد و توطئه کرد که به عنوان امپراتور قدرت را به تنهایی بدست آورده و نگه دارد.
کاربر ناشناس