تفاوت میان نسخه‌های «روبرتو باجو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* بازیکن سال [[ورلد ساکر]]: ۱۹۹۳
* [[توپ طلای اروپا]]: ۱۹۹۳; (جایگاه دوم): ۱۹۹۴; (جایگاه هشتم): ۱۹۹۰
* [[بازیکن سال فوتبال جهان]]: ۱۹۹۳; (جایگاه سوماول): ۱۹۹۴; (جایگاه پنجمسوم): ۱۹۹۵
* توپ [[یازده طلایی (اونز طلایی)|طلای اونز]]: ۱۹۹۳; توپ برنزی اونزه: ۱۹۹۴; توپ نقره ایی اونزه: ۱۹۹۵
* بهترین بازیکن مجله [[یازده طلایی (اونز طلایی)|اونز]]: ۱۹۹۳, ۱۹۹۴, ۱۹۹۵
کاربر ناشناس