جامعه حسابداران رسمی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏عنوان حسابدار رسمی: اصلاح تعداد حسابداران رسمی و کارکنان حرفه بر اساس گزارش سالیانه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
(نجات ۵ منبع و علامت‌زدن ۲ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
جز (←‏عنوان حسابدار رسمی: اصلاح تعداد حسابداران رسمی و کارکنان حرفه بر اساس گزارش سالیانه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی)
 
;تعداد حسابداران عمومی گواهی‌شده ایران (حسابداران رسمی)
در تاریخ آخرین ویرایش این مقاله شمار اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، به نقل از وب‌گاه رسمی آن به شرح زیر است<ref>{{یادکرد وب |url=http://www.iacpa.ir/tabid/36/Default.aspxگزارش |title=وبگاهسال رسمیمالی ١٣٩٨ شورای عالی جامعهجامعه‌ی حسابداران رسمی ایران (سمتمنتشر چپشد|title=گزارش صفحهسال اصلیمالی /١٣٩٨ جستجویشورای عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران حسابرس)منتشر شد|accessdate=۳26 مارس ۲۰۱۳آگوست 2020|archiveurl=https://webwww.archiveiacpa.orgir/web%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/20120430225714ID/http5843/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-1398-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF|archivedate=28 آگوست 2020|dead-url=yes|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.iacpa.ir/tabid%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/36ID/Default.aspx 5843/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-1398-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF|archivedateعنوان=۳۰گزارش آوریلسال ۲۰۱۲مالی |dead-url=yes١٣٩٨ شورای عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد}}</ref>:
{| class="wikitable"
|-
! سال
! وضعیت اعضا!! تعداد اعضا
!موسسات حسابرسی
!شاغل شریک
!شاغل در موسسات حسابرسی
!شاغل انفرادی
!شاغل در سازمان حسابرسی
!جمع حسابداران رسمی شاغل
!غیر شاغل
!جمع کل حسابداران رسمی!! کارکنان حرفه ای شاغل در موسسات حسابرسی
|-
| <small>شاغلین انفرادی</small>|| <small>1411395</small>
|269
|939
|288
|48
|212
|1487
|774
|2261|| 8116
|-
| 1396
| <small>شاغل در [[سازمان حسابرسی ایران|سازمان حسابرسی]]</small>|| <small>227</small>
|262
|986
|300
|42
|199
|1527
|857
|2384|| 7863
|-
| 1397
| <small>شاغل در موسسات عضو</small>|| <small>177</small>
|256
|1032
|349
|32
|201
|1614
|882
|2496|| 8192
|-
| 1398
| <small>غیر شاغل</small>|| <small>538</small>
|-257
|1049
| <small>'''مجموع اعضای حقیقی'''</small> || <small>'''1856'''</small>
|-373
|35
| <small>'''موسسات حسابرسی عضو (اعضای حقوقی)'''</small>|| <small>'''263'''</small>
|173
|1630
|960
|2590|| 9030
|}