تفاوت میان نسخه‌های «تقسیم دوتایی»

۲۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
صفحه‌ای جدید با 'نوعی تولید مثل است که فقط توسط سلول های پروکاریوتی انجام می شود. زاده های حاصل ا...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'نوعی تولید مثل است که فقط توسط سلول های پروکاریوتی انجام می شود. زاده های حاصل ا...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۳۶

ویرایش