تفاوت میان نسخه‌های «باززایش (فیلم ۱۹۱۵)»

جز
[[رده:فیلم‌های آمریکایی اقتباس‌شده از نمایشنامه]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از زندگی‌نامه]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شدهاقتباس‌شده از نمایشنامه]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس‌شده از رویدادهای واقعی]]
[[رده:فیلم‌های بازکشف شده]]