تفاوت میان نسخه‌های «ویلفرد مادلونگ»

اصلاح اشتباه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
|نام دیگر=
|لقب‌ها=
|ملیت= آلمانی تبریزی
|اهل=
|دوره=
۱۱۶

ویرایش