تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران»

::::::بعد تصمیم‌گیری در تابلوی اعلانات مدیران، در مورد مقالاتی که نویسنده با نام بنده یکی است هیچ ویرایش بدون مشورتی انجام نداده ام. گرچه قبل از آن هم با توجه به گستره ویرایش‌هایم کاربری نبودم که ویرایش‌هایم مصداق تبلیغ باشد.صفحاتی که ایجاد کردم خیلی بیشتر از این مقالات است و همینطور که منابعی که اضافه کردم خیلی بیشتر از این است. منابع مشابه نام کاربری بنده هم برای انتقال یک موضوع یا مفهوم استناد شده اند. مثل ترجمه صحیح عبارت‌ها، دیدگاه‌ها و نظریات در مورد موضوعات مورد بحث خیلی از آن‌ها هم وقتی اضافه شدند از اولین و مورد استناد ترین تحقیق ها در حوزه خودشان بوده اند و وبگاه های زیادی آن‌ها را پوشش خبری داده اند در ویکی هم اضافه شده اند در بعضی موضوعات این تحقیقات در زبان فارسی معادل ندارند.
:::::: مثلا در مورد مخدر دیجیتالی تنها تحقیق جدی در زبان فارسی همان منبع موجود در مقاله است. اگر تحقیق دیگری پیدا کردید آنرا جایگزین کنید. اگر به اعتبار تحقیق شک دارید تابلوی اعلانات منابع معتبر ارسال کنید و در موردشان نظرخواهی برگزار کنید. اگر اشتباه چیزی نوشته شده است. پاک کنید. <span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۱۰ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۴۰ (UTC)
::::::: تعارض منافع داشتن نه چیز بدی ایست و نه خوب است اما مخفی کاری در مورد تعارض منافع است که آن را بد و مخرب می کند. سعی و تلاش من شفافیت بوده، هست و خواهد بود. <span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۲۹ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۵۹ (UTC)