تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

'''[[ییلاق|سردسير]] طايفه عالی‌محمودی'''
 
[[شهرستان اردل]] [[شهرستان بروجن]] [[شهرستان خانمیرزا]] [[شهرستان کوهرنگ]] و [[شهرستان لردگان]] از توابع [[چهارمحال و بختیاری|استان چهارمحال و بختیاری]].
 
 
[[چهارمحال و بختیاری|استان چهارمحال و بختیاری]]: در شهرستان هاي [[شهرستان کوهرنگ|کوهرنگ،]] [[شهرستان اردل|اردل،]] [[شهرستان بروجن|بروجن،]] [[شهرستان لردگان|لردگان]] و [[شهرستان خانمیرزا|خانمیرزا]] سكونت يافته اند.
۲۹۶

ویرایش