تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پورتو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== بازیکنان ایرانی ==
[[مهدی طارمی ]] مهاجم تیم ریوآوه در یازده۱۱ شهریور 99۹۹ با قراردادی چهار سالهچهارساله راهی پورتوی پرتغال شد.او پس از عقد قرارداد با این باشگاه پیام ویدیویی را خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.yjc.ir/fa/news/7476689/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85|عنوان=مهدی طارمی به پورتو پیوست}}</ref>
 
== منابع ==