تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* تش ملا مرادی
* تش شهولی وند
* تش دووراییشیخ عالی وند
*این ها اصل عالی محمودی هستن بقیع وارداته هستن در چند سال اخیر که جایه گاهی نداشتم پناه هنده شدن و با طایفه عالی محمودی هم طلایع شدن
* تش شیخ عالی وند
*احمد میرحاجی
* تش حاتم وند
* تش عبده وند
*دووبرایی
* تش احمد میر حاجی
* تش اولاد بالا(اولاد ساکن در نوراباد)
* تش اولاد پایین (ساکن در مالمیر از اولاد علی خان و مهرعلی سلطان)
کاربر ناشناس