تفاوت میان نسخه‌های «اتحادیه ملی بسکتبال»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
== آل-استارز: برترین‌های لیگ ==
 
آل استار انجمن ملی بسکتبال یک بازی نمایشی بسکتبال است که هر ماه فوریه توسط انجمن ملی بسکتبال (NBA) برگزار می‌شود و. ۲۴ بازیکن ستاره لیگ را به نمایش می گذارهر فصل، بازیکنان لیگ به رأی عموم گذاشته می‌شود، و (۱۲ بازیکن منتخب برتر همایش غرب با ۱۲ بازیکن منتخب همایش شرق) هرکه فصل، بازیکنان لیگ بهبا رأی عموم گذاشتهدر می‌شود،هر وفصل ۱۲انتخاب بازیکنشده‌اند، منتخب برتر همایش غرب با ۱۲ بازیکن منتخب همایش شرق
 
این رویداد سه روزه؛ که از جمعه تا یکشنبه ادامه دارد، نخستین بار در باغ بوستون به تاریخ ۲ مارس ۱۹۵۱ انجام شد.
آل استار انجمن ملی بسکتبال یک بازی نمایشی بسکتبال است که هر ماه فوریه توسط انجمن ملی بسکتبال (NBA) برگزار می‌شود و ۲۴ بازیکن ستاره لیگ را به نمایش می گذارهر فصل، بازیکنان لیگ به رأی عموم گذاشته می‌شود، و ۱۲ بازیکن منتخب برتر همایش غرب با ۱۲ بازیکن منتخب همایش شرق هر فصل، بازیکنان لیگ به رأی عموم گذاشته می‌شود، و ۱۲ بازیکن منتخب برتر همایش غرب با ۱۲ بازیکن منتخب همایش شرق
 
آل-استارز: برترین‌های لیگ