تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* تش شهولی وند
* تش شیخ عالی وند
*این تش ها اصل عالی محمودی هستن وچند تا تیره هم درچند سال اخیر که جایگاهی نداشتند پناهنده شدن و با طایفه عالی محمودی هم طلایع شدن
*احمد میرحاجی
*عبده وند
کاربر ناشناس