باتوم برقی: تفاوت میان نسخه‌ها

توضیحات بیشتر و کامل تر
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(توضیحات بیشتر و کامل تر)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
البته در مواردی شوکرهای خاصی وجود دارند که باعث مرگ فرد و یا تشنج و فلج شدن می شوند
 
شوکر به دلیل بالابودن ولتاژ بسیار تمایل به عبور جریای الکتریکی دارد به همین دلیل الکترون ها جهش میکنند .
 
حتمی است که تمایل بیشتری به عبور از اجرام رسانه یا نیمه رسانا دارند ،به همین دلیل وقتی شوکر نزدیک بدن فرد قرار میگیرد تمایل به عبور جریان الکتریکی از بدن فرد دارد
 
و هنگامی که جریان از فرد میگزرد باعث اختلال در عملکرد ماهیچه های بدن فرد میشود.
 
{{فناوری-خرد}}
۹۴

ویرایش