تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر تفتی»

ابرابزار
(حذف سریع)
(ابرابزار)
{{منبع}}
{{حذف سریع|عدم سرشناسی}}
'''اردشیر تفتی''' بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ایران است. وی دو پسر به نام هاینام‌های کامران و عمار تفتی دارد که هر دو از بازیگران سینما و تلوزیونتلویزیون هستند.
اردشیر تفتی
 
او در سال ۱۳۸۶ دوره‌یدورهٔ پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در اثر مهمی بازی کرده استکرده‌است. اثر مهم اردشیر تفتی در این سال، بازیگری در سریال بی صدا فریاد کن به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده محسوب می‌شود.
اردشیر تفتی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ایران است. وی دو پسر به نام های کامران و عمار تفتی دارد که هر دو از بازیگران سینما و تلوزیون هستند.
 
زندگی حرفه‌ای و بازیگری اردشیر تفتی را باید مدیون اعتماد مهدی فخیم‌فخیم زاده باشیم. چرا که اگر مهدی فخیم‌زاده به عنوان کارگردان به اردشیر تفتی برای بازیگری در سریالش اعتماد نکرده بود، شاید اردشیر تفتی مسیر سخت‌تری را باید برای دنیای بازیگری خود انتخاب می‌نمود. از اردشیر تفتی نقل قول شده استشده‌است که برای بازی خود در سریال بی صدا فریاد کن و همکاریش با مهدی فخیم‌زاده به‌عنوان کارگردان ابراز رضایت کرده استکرده‌است.
او در سال ۱۳۸۶ دوره‌ی پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در اثر مهمی بازی کرده است. اثر مهم اردشیر تفتی در این سال، بازیگری در سریال بی صدا فریاد کن به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده محسوب می‌شود.
 
== منابع ==
زندگی حرفه‌ای و بازیگری اردشیر تفتی را باید مدیون اعتماد مهدی فخیم‌ زاده باشیم. چرا که اگر مهدی فخیم‌زاده به عنوان کارگردان به اردشیر تفتی برای بازیگری در سریالش اعتماد نکرده بود، شاید اردشیر تفتی مسیر سخت‌تری را باید برای دنیای بازیگری خود انتخاب می‌نمود. از اردشیر تفتی نقل قول شده است که برای بازی خود در سریال بی صدا فریاد کن و همکاریش با مهدی فخیم‌زاده به‌عنوان کارگردان ابراز رضایت کرده است.