توحید مفضل: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(جایگزینی مطالب معتبر)
برچسب: افزودن القاب
بدون خلاصۀ ویرایش
{{لحن|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۶}}
 
'''توحید مفضل''' حدیثی است که امام صادق در چهار نوبت و در چهار روز به یکی از اصحابش، مفضل، بیان کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=سید فاطمی |نام۱=جواد |عنوان=ترجمه توحید مفضل از سخنان امام صادق |تاریخ=1361 |ناشر=کتابفروشی اسلامیه |مکان=تهران |صفحه=2}}</ref> و به نام همین صحابه، توحید مفضل شهرت یافته است.
 
== نویسنده کتاب ==
 
== شرح کتاب ==
علی بن طاووس از قول محرز بن سعید نحوی نقل می‌کند که مفضل ابن عمر الجعفی نامه‌ای به [[جعفر صادق]] نوشت مبنی بر اینکه کسانی هستند که نفی ربوبیت می‌کنندجواب چیست؟ مفضّل چهار جلسه نزد [[جعفر صادق]] شتافت و سخنان او را که به وی املاء می‌فرمود، مکتوب کرد. آن حضرتاو این رساله
را در جواب آن‌ها پرداخت که در بین اهل دین این رساله بسیار مشهور است و شهرت مفضل بیشتر به دلیل نقل این کتاب است.
 
== سبب پیدایش کتاب ==
مفضّل بن عمر روزی در نزدیک مزارآرامگاه شریف پیامبر اکرممحمد نشسته بود که دید ابن ابی‌العوجاء (دهری مسلکِ معروف، وفات: ۱۵۵ هجری) با یکی از دوستانش به آنجا آمده و در ضمن صحبت‌هایش که برای اطرافیان مسموع بود، وجود خدا و نبوت پیامبر اسلاممحمد را منکر شد. مفضّل به شدت به سخنان او اعتراض کرد و او در جواب گفت که اگر از اهلِ کلام هستی حجت خود را بیاور و چنانچه از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده از این، سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته‌است؛ لذا به نحو شایسته با ما سخن کن. مفضل اندوهناک به نزد [[جعفر صادق]] می‌رود و ماجرا را برایش می‌گوید. [[جعفر صادق]] به او وعده می‌دهد که به‌طور خصوصی برایش از حکمت‌های آفرینش بیان فرمایدمفضل به خانه می‌رود و خوشحال از این وعده، خواب به چشمش نمی‌آید. روز بعد [[جعفر صادق]] او را به اندرون می‌برد و شروع به درس کرده از توحید شروع می‌کند. بعد از ذکر چند جمله، مفضل اجازه می‌خواهد تا آنچه را امامجعفر می‌فرمایدصادق می‌گوید بنویسد. این درس‌ها در چهار جلسه به پایان می‌رسد و در ضمن آن برخی مسائل علوم طبیعیه توسط [[جعفر صادق]] بیان می‌شود.<ref>http://www.mashreghnews.ir/fa/news/337544/کتابی-که-دانشمندان-مقابلش-زانو-می‌زنند-دانلود#_ftn2</ref>
 
== حواشی ==
[[سید بن طاووس]] (وفات: ۶۶۴ هجری) که آن را شگفت‌انگیز خوانده‌است<ref>الامان، فصل 7 ـ کشف المحجه، فصل 16</ref> و همچنین علامه [[محمد باقر مجلسی]] آن را برای استفاده عامه به فارسی شیوا ترجمه نموده و در برخی موارد، سخنان حضرتاو را شرح نیز کرده‌است.
 
== نسخ خطی ==