توحید مفضل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مطلب)
برچسب‌ها: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند افزودن القاب
جزبدون خلاصۀ ویرایش
{{لحن|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۶}}
 
'''توحید مفضل''' حدیثی است که امام صادق در چهار روز و چهار نشست بر یکی از اصحابش، مفضل، املاء کرده است.<ref>{{پک| سید فاطمی| 1361|ک= ترجمه توحید مفضل، از سخنان امام صادق |ص=2}}</ref> و به نام همین صحابه، توحید مفضل شهرت یافته است.
و به نام همین صحابه، توحید مفضل شهرت یافته است.
این کتاب را می توان در چهار فصل دسته بندی کرد. فصل اول درباره شگفتیهای آفرینش انسان است. فصل دوم درباره شگفتیهای آفرینش حیوان است. فصل سوم درباره شگفتیهای آفرینش طبیعت و فصل آخر درباره ناملایمات و مصائب است.<ref>{{پک| جعفربن محمد| 1377|ک= توحید مفضل، شگفتیهای آفرینش |ص=26-25}}</ref>
 
۳۶۰

ویرایش