توحید مفضل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(←‏نویسنده کتاب: جایگرینی مطالب منابع اولیه با منابع ثانویه)
برچسب‌ها: افزودن القاب حذف منبع
 
== نویسنده کتاب ==
نامش «مفضّل» فرزند عمر و کنیه اش ابومحمد، و در اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم هجری در شهر کوفه به دنیا آمده است. مفضل بن عمر از اصحاب خاص [[جعفر صادق]] و [[موسی کاظم]] و وکیل آنها در کوفه بوده است. در زمان جعفر صادق ماموریت داشت با اموالی که از طرف امام یا شیعیان به او می رسید بین مردم اصلاح کند و اختلافها را بردارد.روایات بسیاری در فضیلت و برتری او از خود امامان رسیده‌است.<ref>{{پک| میرزایی| 1377|ک= توحید مفضل، شگفتیهای آفرینش |ص=14-13}}</ref> روایات بسیاری در فضیلت و برتری او از خود امامان رسیده‌است.
 
== شرح کتاب ==
۳۶۰

ویرایش