تفاوت میان نسخه‌های «دوچرخه‌سواری»

یکی از ورزش‌هایی که با جرئت می‌توان گفت بیشترین زیر مجموعه‌ها را دارد دوچرخه‌سواری است.
 
۱:دوچرخه‌سواری کوهستان:
کراس کانتری
کراس کانتری تیمی
فریراید
 
۲:دوچرخه‌سواری جاده:
 
تایم تریل تیمی
تایم تریل انفرادی
پیست
 
۳:دوچرخه‌سواری نمایشی:
 
درت جامپ
بی ام ایکس
۷۰

ویرایش