تفاوت میان نسخه‌های «بحث:نقد اسلام»

یعنی برایتان واضح نیست؟ <code style="background:yellow">:)</code>[[کاربر:Ladsgroup|امیر]]<sup>[[بحث کاربر:Ladsgroup|Συζήτηση]] </sup> ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)
::: کاملا مطابق دبط است. همه نظرات باید بیاید. [[کاربر:Shiasun|Shiasun]] ([[بحث کاربر:Shiasun|بحث]]) ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۸ (UTC)
:::: جناب [[کاربر:Ladsgroup|امیر]] لطفا واضح و با استناد به سیاست به ایشان توضیح بدهید که ایراد کارشان چیست؟
:::: گزاره '''یعنی برایتان واضح نیست؟''' مفهوم نیست. <span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۵۵ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۲۵ (UTC)