تفاوت میان نسخه‌های «میسیسیپی»

اصلاح اشتباه تایپی
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
[[رودخانه می‌سی‌سی‌پی|رودخانه میسیسیپی]] از مرزهای غربی این ایالت از شمال به جنوب می‌گذرد. منشأ این نام از واژه misi-ziibi به معنای «رود بزرگ» می‌باشد که از بومیان منطقه گرفته شده‌است. (این واژه اشاره به [[رودخانه می‌سی‌سی‌پی|رودخانه میسیسیپی]] دارد).<ref>[http://www.yourdictionary.com/mississippi Mississippi - Definition of Mississippi at YourDictionary.com<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
می سی سی پیمیسیسیپی درسال 2019 نزذیکنزدیک به 3 میلیون نفر جمعیت داشته است.
سیاهپوستان بیش از 36 درصد جمعیت این ایالت را تشکیل میدهند.
می سی سی پیمیسیسیپی آخرین ایالت آمریکاست که نماد برده داری را از پرچم خود حذف کرده است.
 
== تاریخچه ==
کاربر ناشناس