تفاوت میان نسخه‌های «امپراتریس وی (دودمان تانگ)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در همین حال اعضای خاندان امپراتریس دواگر وی به همراه صدراعظم زونگ چوک، وو یانکسیو و دیگر مقامات ژائو لوون (趙 履 溫) و یی جینگننگ (葉靜 能) به او توصیه كردند كه تاج و تخت را تصاحب كند، مانند [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|وو زتیان]]، و آنها نیز به او توصیه کرد لی دان و [[پرنسس تایپینگ]] را از بین ببرد. خواجه کوی ریونگ نقشه خود را به پسر لی دان لی لانگجی شاهزاده لینزی رساند. لی لانگجی با توطئه با پرنسس تایپینگ، پسر پرنسس تایپینگ، ژو چونگجیان (薛 崇 簡)، و همچنین چند مقام سطح پایین نزدیک به وی پاسخ داد: ژونگ شاهوجینگ، وانگ چونگای (曄 曄) ، لیو و ما سیزونگ (嗣 嗣 宗) - برای اولین بار عمل کردند در همین حال، خواهرزاده امپراتریس وی وی ون (韋 播) و آهنگ گائو (高嵩) که به تازگی به سرپرستی نگهبانان امپراطوری برده شده بودند و سعی داشتند با برخورد سخت با نگهبانان قدرت خود را برقرار کنند، نگهبانان را بیزار کردند و مأمورین نگهبان جی فوشون (جی) چن زوانلی (لی) و لی شیانفو(李 仙 鳧) پس از آن نیز به نقشه پیوستند.
 
بدون اطلاع اولی در مورد لی دان، توطئه گران به رهبری ارشد پرنسس تایپینگ و در 21کنار آن لی لانگجی در ۲۱ ژوئیه قیام کردند، ابتدا وی ون، گائو و پسر عموی ویوی، وی ژوان را به قتل رساندند (韋). آنها سپس به قصر حمله کردند. هنگامی که امپراتریس دواگر وی وحشت کرد و به یک اردوگاه نگهبان امپراتوری فرار کرد، یک نگهبان اومتحد کودتا کنندگان به طور مخفیانه قبل از کودتا در کنار همراهان امپراتریس دواگر وی بود و در هنگام کودتا به دستور پرنسس تایپینگ امپراتریس دواگر وی را در هنگام فرار از کاخ سر برید. به فرمان پرنسس تایپینگ، لی گوئر، وو یانکسیو، و بانو هلو نیز همانند امپراتریس وی کشته شدند. لی لانگجی به دستور پرنسس تایپینگ به زودی تعدادی از مقامات و ژنرال‌ها در جناحامپراتریسجناح امپراتریس دواگر و همچنین قبیله او را به قتل رساند، همچنین در این کشتارها بیشتر قبیله وو نیز قتل عام شد و شانگوان وانر نیز به دستور پرنسس تایپینگ سربرید شد، در حالی که جسد امپراتریس دواگر وی را در خیابان به نمایش گذاشت. به خواست پرنسس تایپینگ،لانگجیتایپینگ، لی لانگجی و برادر لی لانگجیلانگجی، لی چنگچی، لی دان به زودی تاج و تخت را از لی چونگمائو گرفت و دوباره امپراتور شد (به عنوان امپراتور رویزونگ). امپراتریس دواگر وی پس از مرگ به رتبه عمومی کاهش یافت. امپراتور رویزونگ هنوز هم او را با افتخار به خاک سپرد (بنابراین برخی از مورخان این را شواهدی می دانند که او هرگز [[ژونگ زونگ]] را مسموم نکرده است) ، اما نه با افتخارات به دلیل یک ملکه، بلکه با افتخارات ناشی از یک مقام درجه اول او را پیش از مرگ ارتقاء داد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس