تفاوت میان نسخه‌های «آیسخولوس»

اشیل اولین تراژدی نویس است و تس پیس اولین بازیگر و اولین دیترامب نویس یونان باستان بوده
(اشین اولین تراژدی نویس یونانی است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(اشیل اولین تراژدی نویس است و تس پیس اولین بازیگر و اولین دیترامب نویس یونان باستان بوده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|گفتاورد =
|امضا =}}
'''آیسخولوس''' {{به یونانی|Αἰσχύλος}} یا اِ'''شیل''' یا '''اسکیلس''' اولین [[تراژدی نویس]] [[یونان باستان]] پس از [[تسپیس]] است و آثار او باعث تکامل زبان تراژدی در یونان باستان شد.
 
== کارها ==
کاربر ناشناس