تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران»

:: بحث هر لحظه جذابتر می‌شود. ترکش های منازعات سیاسی قدیمی ول کن ما نیست:) جناب ورزش ایران جدید بنده در این [http://csri.majazi.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=691&cnt_id=88770&id=1226 منبع] سامانه ها را نقد کرده بودم که نقاط ضعفشان چیست. اتفاقا یکبار خواستم علیه کارهای جمهوری اسلامی چیزی در ویکی فارسی بنویسم که باز دلم نیامد :) چون جناب حجت اجازه داد گفت این را که اسم نویسنده اش با خودت یکی است می‌توانی استفاده کنی ولی از بقیه که دعوا دارند بپرسی بهتر است. من نپرسیدم و نکردم. آمدم چندتا ویرایش دیگر کردم که اتفاقا هنوز هست. لینک آن سامانه‌ها که اقدامات دولت ایران هست که نوشته بنده نیست. لینک سامانه یکی دیگر است که بنده نقدشان هم گرده ام. قرار بود منابعی که نامشان با بنده یکی است را با مشورت کاربر بی طرف ارجاع بدهم نه اینکه هر ویرایشی را که می‌کنم از جناب حجت اجازه بگیرم.
:: بعدش هم که با تحریم از مقالات سیاسی آن‌ مقالات را بوسیدم کنار گذاشتم. عرصه سیاسی مال شماست و می‌بینم مقاله را تنهایی هر روز بهترش می‌کنی، منکه نمی‌توانم ویرایش کنم آن لینک ها را هم پاک می‌کردی می‌رفت، دیگه نیازی به تام آمدن نبود.<span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۳۳ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۰۳ (UTC)
:مدیران محترم، لطفا به توهین هایی که در این ریسه شده رسیدگی کنید. در کدام یک از ویکی ها اینقدر راحت به کاربران حمله می شود؟ تبلیغ و ارجاع به خود کاملا متفاوتند، لینک فروشگاه به ویکی اصافه نکردم، در تابلوی اعلانات منابع معتبر قبلا ریسه باز کردم، گفتند که منابعی که افزودم معتبر است، در جای نامناسب هم اضافه نشدند، اجماع قبلی مدیران هم این بود بوده که در افزودن منابع جدید مشورت بگیرم که دقیقا انجام دادم. بعد کاربر در مقاله [[زنجیره بلوکی]] منابع و متون را با هم از مقالات پاک کرده است،وبسایت خبری را جایگزین پژوهش منبع دار، مورد ارجاع مقالات علمی و رسانه های تخصصی متعدد کردن یعنی حفاظت از ویکی پدیا؟ یا اخلالگری؟، ریسه را با توهین جمع بندی می کند وهمه نگاه می کنید؟<span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۲۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۳۵ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]])
:: حداقل این دو مقاله علمی پژوهشی در [https://journals.sndu.ac.ir/article_1026.html اینجا] و [http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_code=A-10-138-1830&slc_lang=fa&sid=fa اینجا] به منبع ارجاع داده اند. این دو گزارش خبری در [http://www.bankina.ir/2017/11/08/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-20-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/ اینجا] و [https://way2pay.ir/78531/ اینجا] منبع را بررسی کرده اند و در [https://tyb.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C/ اینجا] این منبع عینا بازنشر شده است. این کاربر در [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C&type=revision&diff=29870817&oldid=29869829 اینجا] دو بار ویرایشش واگردانی شده است.در [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA&curid=4936389&diff=29920414&oldid=29920106 اینجا] باز هم ویرایشش واگردانی شده است، اما در [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7%3A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&type=revision&diff=29920127&oldid=29919929 اینجا] خودش ریسه به ناحق گشوده را جمع بندی می‌کند.
:: شاید چون توهین‌‌هایی مثل [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&type=revision&diff=28624430&oldid=28624071 این] را بی پاسخ گذاشتم.
:: لطفا با اخلالگری مقابله کنید. از سیاست های خودتان و آنچه اجتماع تلقی می‌کنید دفاع کنید. <span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۲۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۵ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۵ (UTC)
 
== خنثی سازی مجدد ==