تفاوت میان نسخه‌های «موتور حاج محمود»

DTK01 صفحهٔ موتور حاج محمود را به موتور جمعه منتقل کرد: تغییر نام روستا بر اساس تقسیمات کشوری
(DTK01 صفحهٔ موتور حاج محمود را به موتور جمعه منتقل کرد: تغییر نام روستا بر اساس تقسیمات کشوری)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)